Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

Wet- en regelgeving

Verplicht vanaf 2008

Op 1 januari 2008 trad er een nieuwe wet in werking met betrekking tot het energielabel. Verkopers en verhuurders zijn vanaf die datum verplicht om een energielabel te laten zien. Een belangstellende kan het energielabel vervolgens meenemen in de beslissing om de woning te kopen of te huren.

Wanneer u verhuist dient u het energielabel door te geven aan de volgende bewoner van uw woning. Het energielabel is 10 jaar geldig. Daarna zal er een nieuwe meting plaatsvinden en daaropvolgend een nieuw label aangemaakt worden.

Uitzonderingen op de wetgeving

Er bestaan verschillende uitzonderingen met betrekking tot de nieuwe wetgeving.
 • Woningen die jonger zijn dan 10 jaar hebben geen verplichting tot een energielabel, omdat deze al energiezuinig gebouwd zijn.
 • Wanneer er tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 een EPA (Energie Prestatie Advies) is opgesteld, hoeft er ook geen energielabel aangemaakt te worden.
 • Professionele verhuurders hoeven pas per 1 januari 2009 te voldoen aan de verplichting van het energielabel. Zij moeten echter wel voor die datum al haar woningen van een energielabel hebben voorzien.
 • Overige uitzonderingen zijn te vinden op de website van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

De labelverplichting geldt niet voor ieder gebouw. De labelplicht geldt alleen voor gebouwen die energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen. Het geldt dus niet voor:

 • woonwagens;
 • onverwarmde logiesgebouwen (bv. trekkershutten);
 • gebouwen met een industriefunctie (bv. fabriekshallen);
 • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages) ;
 • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • monumenten;
 • gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën);
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 (maar voor kleine wooneenheden in een appartementengebouw of geschakeld aan een rij eengezinswoningen is bij transactie wel een energielabel vereist).

Europees gezien

Het energielabel is de Nedelandse toepassing van een Europese regel, de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (afgekort EPBD). Op het energielabel staat een logo van de EPBD.

Officiele wetgeving

MG-circulaire 2007-05

MG-circulaire van 3 oktober 2007 over de implementatie van de Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen.
Download de mg 2007-05 (pdf, 64 KB)

Besluit energieprestatie gebouwen

Regeling energieprestatie gebouwen (pdf, 1,6 MB)

Wijziging van de regeling van 29 mei 2007 (pdf, 1,8 MB)

Inwerkingtredingsbesluit van 6 juni 2007 (pdf, 40 KB)

Besluit energiebesparing gebouwen
Download het besluit (pdf, 61 KB)

Regeling energiebesparing gebouwen
Download de regeling (pdf, 2 MB)

Wijziging Regeling Energieprestatie gebouwen
De wijziging heeft betrekking op de vormgeving van het Energieprestatiecertificaat (Energielabel) zoals opgenomen in bijlage I.
29 mei 2007
Download de wijziging (pdf, 1,8 MB)

Besluit over de inwerkingstreding van het besluit energiebesparing gebouwen
Download het inwerkingstredingbesluit (pdf, 20 KB)

Europese Richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (EPBD)
van 16 december 2002
Download de richtlijn (psd, .. MB)