Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

1.600 boetes voor niet-naleven energiewet

Geplaatst op: 7 april 2012 - Bron: hln.be
De Vlaamse overheid beboet massaal grote en kleine inbreuken op de energiewetgeving. Vooral eigenaars van nieuwbouw worden scherp in de gaten gehouden. De inspecteurs deelden vorig jaar in totaal meer dan 1.600 boetes uit.

Om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, legde de Vlaamse regering in 2006 de zogenaamde EPB-eisen vast: voorwaarden inzake energetische prestaties, thermische isolatie, binnenklimaat en ventilatie. De maatregelen gelden voor kantoren, sportzalen en scholen, en voor iedereen die grondig verbouwt of nieuwbouw zet.

Vorig jaar werden 492 'plaatsbezoeken' uitgevoerd. Daarnaast stuurden de controleurs bijna zevenduizend herinneringsbrieven, die de eigenaars aanmaanden hun papieren in orde te brengen. Ze schreven 1.389 boetes uit - of vier procent van het aantal aangiften. Gemiddeld bedroeg de boete 867 euro.

Ook is er sprake van controles op de uitgereikte energieprestatiecertificaten (EPC). Zo'n EPC geeft de energieprestaties van een woning aan en is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woonst. De controle is in handen van het Vlaams Energieagentschap. Dat deelde vorig jaar meer dan 280 boetes uit. Een groot deel wegens het ontbreken van een certificaat en een "niet-waarheidsgetrouwe rapportering".

Minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) verschafte de cijfers in antwoord op een parlementaire vraag van de CD&V'ers Valerie Taeldeman en Robrecht Bothuyne. Zij vermoeden dat het aantal controles in de toekomst alleen maar zal stijgen. "Dat is logisch als de Vlaamse regering haar eigen ambitie ernstig neemt: een energiezuinige woning voor iedere Vlaming tegen 2020", aldus Bothuyne in de krant De Standaard.