Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

Steeds meer energielabels afgegeven

Geplaatst op: 22 juni 2010

Aandeel hogere energielabels stijgt eveneens


Utrecht, 22 juni 2010 - Uit recent onderzoek van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken (NBWO), dat werd uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL, divisie NL Energie & Klimaat, blijkt dat per 1 januari 2010 inmiddels 22% van alle woningen in Nederland een energielabel heeft. In november 2008, het jaar waarin het energielabel bij verkoop van een woning verplicht werd gesteld, had 7,1% van de totale woningvoorraad een energielabel. In februari 2009 was dit percentage 11,9%. In ruim een jaar is dus een verdubbeling gerealiseerd.

Het aandeel van de lagere energielabels (E, F en G) in de totale voorraad van woningen blijkt verder af te nemen. In november 2008 bedroeg dit percentage 37%, in februari 2010 was dit nog 32%. De energielabels C en D worden het vaakst uitgegeven; 56% van de woningen heeft dit label. De energielabels A en B zijn samen goed voor 11% van het totaal. Vrijstaande koopwoningen hebben relatief de meeste A- en B-labels (18%), hoek- en tussenwoningen de minste (8%).

Uit het onderzoek blijkt verder dat relatief veel appartementen een energielabel hebben; van de woningen met een label is 31% een appartement. Vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen hebben relatief weinig labels (respectievelijk 10% en 11%). Dit valt deels te verklaren uit het feit dat appartementen een hogere omloopsnelheid hebben dan andere woningtypen. Vrijstaande woningen verruilen minder vaak van eigenaar.

Opmerkelijk zijn ook de resultaten betreffende de regionale spreiding van de afgegeven energielabels. Vooral op gemeentelijk niveau zijn de verschillen groot. Zo heeft in de gemeente Wageningen 47% van de woningen een energielabel en bedraagt dit percentage in Renswoude slechts 0,4%. De verschillen tussen provincies zijn iets minder groot en lopen uiteen van circa 18% in de provincie Noord-Holland tot bijna 30% in Groningen. Nader onderzoek is nodig om deze verschillen te verklaren.

Het energielabel


Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij verkoop of verhuur van een woning of een gebouw. Per 1 januari 2010 is het vernieuwde energielabel ingevoerd. Dit label maakt in één oogopslag inzichtelijk hoe energiezuinig een woning of gebouw is en is een instrument om objectief te informeren over de energieprestatie van een gebouw en energiebesparing te stimuleren. Het energielabel laat bovendien zien dat men concreet werkt aan duurzaamheid en biedt een handig pakket maatregelen voor energiebesparing, waarmee het gebouw in een betere energieklasse terecht kan komen. Ook de waarde van het gebouw en de eventuele verkoop- of huurprijs van het pand stijgt met een hoger energielabel. Voor huurders zorgt een hoger label voor lagere maandelijkse energielasten. Voor meer informatie, zie: www.energielabelgebouw.nl.

Over Agentschap NL - NL Energie en Klimaat


Agentschap NL, ontstaan uit de fusie tussen EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem, voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid en innovatie, nationaal en internationaal. Agentschap NL is voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden het aanspreekpunt voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.
De divisie NL Energie en Klimaat van Agentschap NL voert in opdracht van VROM WWI het programma Energiebesparing & Gebouwde Omgeving uit. Dit programma heeft tot doel bij te dragen aan de kabinetsdoelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot door de gebouwde omgeving.