Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

Vernieuwd energielabel nu beschikbaar

Geplaatst op: 20 januari 2010 - Bron: meermetminder.nl
Het vernieuwde energielabel voor woningen en gebouwen is sinds 1 januari beschikbaar. Het label laat zien hoe energiezuinig een woning en hoe het energieverbruik omlaag kan. Ook kunnen huiseigenaren klachten rondom het energielabel nu digitaal melden.

Door het vernieuwde ontwerp is de boodschap van het energielabel beter te begrijpen en komen de energiebesparende maatregelen beter naar voren. Bij het energieverbruik is voortaan te zien wat het gestandaardiseerd energieverbruik is voor elektriciteit, gas en/of warmte. Zo zijn verschillende soorten woningtypen met elkaar te vergelijken.

Ook tellen er nieuwe technieken mee bij de bepaling van het label van een woning. Dan gaat het bijvoorbeeld om decentrale ventilatie, een HRe-ketel, warmteterugwinning in de douche en bodemisolatie van de kruipruimte.


Verder is de kwaliteit van het label nu goed gewaarborgd. Een woning beoordelen mag alleen een medewerker van een gecertificeerd bedrijf, dat minstens één keer per jaar een interne kwaliteitscontrole uitvoert. De certificerende instelling voert scherpere kwaliteitscontroles uit. Bij afwijkingen volgen extra controles en bij structurele fouten raakt het bedrijf zijn certificaat kwijt. Verder is het opnameprotocol eenvoudiger gemaakt, zodat de kans op afwijkingen door verkeerde opnamegegevens veel kleiner is.

Tenslotte is er nu naast de bestaande klachten- en geschillenregeling een digitaal klachtenloket: www.energielabelklachten.nl.