Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

Eerste officiŽle pasjes voor EPA-adviseurs uitgereikt

Geplaatst op: 28 januari 2009 - Bron: senternovem.nl
Om de eerste serie afgeronde examens voor EPA-opnemer en EPA-adviseur kracht bij te zetten, zijn vorige week de eerste vier EPA-pasjes officieel uitgereikt. Vier EPA-adviseurs ontvingen op kantoor bij de Stichting KBI uit handen van de voorzitter van de Examencommissie hun wel verdiende bewijs van een succesvol afgelegd examen. In de komende maanden zullen nog een flink aantal mensen het examen voor EPA-adviseur of EPA-opnemer afleggen.


Tot 1 januari hadden al 1500 mensen aan het examen voor EPA-opnemer meegedaan. Ruim 1000 van hen is in één keer voor dit examen geslaagd. Daarnaast waren er 1150 mensen die ook het examen voor EPA-adviseur hadden afgelegd. Van hen waren er 950 in één keer geslaagd. Verder bleek uit de statistieken die de Stichting KBI publiceerde dat tot eind maart 2009 nog eens ongeveer 300 extra personen zich voor het examen EPA-opnemer en EPA-adviseur hebben aangemeld. In de loop van dit voorjaar zullen er naar schatting ruim 1500 gediplomeerde EPA-opnemers/adviseurs zijn.

Sinds eind vorig jaar stelt de overheid een officieel, landelijk examen verplicht voor opnemers/adviseurs die een energieprestatieadvies willen afgeven. Dit examen is onderverdeeld in twee delen; een deel voor EPA-opnemers en een deel voor EPA-adviseurs. Mensen die het examen voor EPA-adviseur willen afleggen, moeten eerst het examen voor EPA-opnemer succesvol afronden.

Uit de statistieken blijkt ook dat er op 1 januari van dit jaar 314 bedrijven waren die volgens BRL 9500-01 waren gecertificeerd om Energielabels te mogen afgeven. Een van de randvoorwaarden voor certificering van een bedrijf is het in dienst hebben van opnemers/adviseurs die over het wettelijk verplichte bewijs van vakbekwaamheid beschikken. Er zijn op dit moment 184 bedrijven in Nederland die zijn gecertificeerd voor het opstellen en afgeven van EPA-maatwerkadviezen. Vooral deze EPA-maatwerkadviezen zijn van belang wanneer een opdrachtgever de energetische kwaliteit van zijn woning wil verbeteren. Het maatwerkadvies geeft nauwkeurig aan welke maatregelen een woningbezitter kan nemen die tot een hogere energieprestatie van zijn woning leiden.

Voorzitter A.C. Fonteine, voorzitter van de examencommissie, en J. Hogeling, directeur van de Stichting KBI, spraken tijdens de uitreiking van de pasjes ook over de marktsituatie voor Energielabels op dit moment. Het is duidelijk dat het nu vooral de woningcorporaties zijn die de EPA-opnemers/adviseurs werk verschaffen. Bijna iedereen in ‘EPA-land' is van mening dat de overheid met dwingender maatregelen moet komen om ook de particulier aan te zetten tot het aanvragen van een Energielabel. Ook moet de overheid, zo zeiden Fonteine en Hogeling, snel de communicatie gaan verbeteren. De huidige communicatie schiet zijn doel voorbij. De overheid zou in de campagnes meer de voordelen van het Energielabel en in het bijzonder een EPA-maatwerkadvies voor de woningbezitters en verhuurders moeten benadrukken.

De Stichting KBI heeft overigens hoge verwachtingen van het project Meer met Minder, een convenant tussen de overheid, de bouwers, de installatiesector, de energiesector en enkele andere partijen, waarin is afgesproken om op grote schaal bestaande woningen energetisch te renoveren. Bij dit project zal voor elke woning ook een Energielabel en een EPA-maatwerkadvies worden opgesteld. De planning is om tot 2011 al 500.000 woningen aan te pakken. In 2020 moet dit aantal zijn opgelopen tot ruim 2 miljoen woningen.

Om ervoor te zorgen dat niet alleen de energetische kwaliteit in dit project aandacht krijgt, ontwikkelt het Kennisinstituut ISSO op dit moment een zogeheten ‘Binnenmilieu Profiel'. Dit is een check op verschillende onderdelen van het binnenmilieu in een woning die aan het Energielabel kan worden toegevoegd. ISSO en de Stichting KBI zijn met het projectbureau Meer met Minder in gesprek met de intentie om dit Binnenmilieu Profiel aan elk Energielabel of EPA-maatwerkadvies toe te voegen die in dit project wordt afgegeven.