Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

Hoogte eigenwoningforfait wordt niet gekoppeld aan energielabel

Geplaatst op: 20 november 2008 - Bron: pleinplus.nl

De staatssecretaris van Financiën heeft afwijzend gereageerd op de vraag van het Tweede Kamerlid Vendrik of het mogelijk is om onderscheid te maken in het eigenwoningforfait naar rato van het energielabel.

Vanaf 1 januari 2008 moet een eigenwoningbezitter bij de verkoop of verhuur van de woning een energielabel overhandigen aan de koper/ huurder. Het label geeft de energiezuinigheid aan van de woning en is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed.Kamerlid Vendrik stelt voor het eigenwoningforfait te verdubbelen in het geval er geen energielabel aanwezig is op het moment van verkoop. Van deze verdubbeling zou men afkomen op het moment dat de woning een A-label of B-label heeft.
­
De staatssecretaris geeft een aantal redenen aan voor zijn afwijzing.

Woningen in de verkoop/verhuur

De verplichting een label te hebben geldt alleen voor woningen die in de verkoop/verhuur zijn en niet voor alle woningen. Daarmee zouden eigenaren/bewoners van deze woningen ongelijk behandeld worden ten opzichte van eigenaren/bewoners van woningen die niet in de verkoop of verhuur zijn. Bezien vanuit het gelijkheidsbeginsel is dat ongewenst.

Differentiatie van het eigenwoningforfait

Een verschil aanbrengen in het eigenwoningforfait grijpt volgens de staatssecretaris aan bij de waarde van een woning en niet bij de kosten van een mogelijke energiebesparing. De waarde van een vergelijkbare woning is hoger in Amsterdam dan in Groningen terwijl het potentieel voor energiebesparing gelijk kan zijn. Toch leidt het verschil in waarde tot een andere verhoging van het eigenwoningforfait.
­
Tot slot geeft de bewindsman aan dat de Belastingdienst waarschijnlijk energielabelwaarderingen zal moeten gaan controleren en daartoe is de Belastingdienst niet in staat.