Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

Energielabel momenteel een koopje

Geplaatst op: 29 oktober 2008

De gemiddelde prijs voor een energielabel voor een woning is nu circa € 165,-. Dit is € 35,- lager dan de prijs die de overheid communiceert naar consumenten. Bovendien geven Energielabelaars aan dat ze liever een veel hogere prijs willen stellen, maar de markt hen dwingt tot het vragen van een absoluut minimum. Dit blijkt uit onderzoek van Energielabelaars.nl onder bijna 50 labelaars.

Er heerst onder Energielabelaars grote ontevredenheid over de prijsconcurrentie in de markt. In totaal geeft 77% van de ondervraagden aan dat er sprake is van een ongezonde marktsituatie waar snel iets aan gedaan moet worden. Grote bedrijven stunten met prijzen, omdat ze het weer kunnen compenseren met andere producten. De kleine ondernemer is hiervan de dupe.

De lage prijs van een energielabel komt tot stand door een te gering aantal opdrachten. De marktprijs is daardoor erg laag en volgens labelaars niet in verhouding tot de kosten. Een oplossing dat door vele ondervraagden wordt aangedragen is het vaststellen van een vaste, minimum prijs. Zowel voor labelaar als voor consument zou dit meer duidelijkheid scheppen.

Momenteel is het Ministerie van VROM in overleg met Vereniging Eigen Huis bezig met het ontwikkelen van een aangepast energielabel. Vanaf 1 januari 2009 wordt dit verbeterde energielabel op de markt beschikbaar. Energielabelaars.nl hoopt dat deze ontwikkeling weer een positieve impuls zal geven aan het energielabel voor woningen.