Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

Ministerraad stemt in met Besluit energieprestatie gebouwen

Geplaatst op: 17 november 2006

De ministerraad heeft op voorstel van minister Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het Besluit energieprestatie gebouwen. Dit is een belangrijke stap bij de implementatie van de Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen. Het Besluit energieprestatie gebouwen regelt het laatste onderdeel van de richtlijn: het energielabel voor gebouwen.

Het energielabel voor gebouwen moet in de toekomst bij bouw, verkoop of verhuur worden overlegd. De nieuwe gebruiker van een gebouw krijgt zo vooraf inzicht in het energieverbruik en een advies voor verbetering. Het besluit geeft de mogelijkheid onder voorwaarden het bestaande Energie Prestatie Advies (EPA) te gebruiken als het nieuwe Energielabel.

Het kabinet streeft ernaar op 1 januari 2007 de richtlijn in Nederlandse wetgeving omgezet te hebben. Vanaf dat moment wordt gestart met de opleidingen van toekomstige adviseurs en de certificering van bedrijven die energielabels mogen uitgeven. Als er voldoende adviseurs zijn, treedt het besluit in werking en stelt het kabinet het verplicht om bij een huizentransactie een energielabel te overleggen.
De richtlijn Energieprestatie gebouwen had op 4 januari 2006 moeten zijn omgezet in Nederlandse regelgeving. In verband met de hoge administratieve lasten heeft het kabinet in oktober 2005 een besluit over de wijze van implementatie aangehouden. In februari 2006 heeft de Europese Commissie Nederland officieel in gebreke gesteld voor het niet tijdig invoeren van de richtlijn.