Vind een Energielabelaar bij u in de buurt

Disclaimer

Disclaimer & Copyright notice

Alleen gecertificeerde adviseurs

Energielabelaars.nl geeft alleen gecertificeerde adviseurs weer. De adviseurs hebben een speciale opleiding gevolgd en werken bij een gecertificeerd bedrijf. Dat wil zeggen met een geldig NL/EPBD procescertificaat volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 delen 1 (woningbouw) en 3 (utiliteitsbouw). De certificerende instelling (CI) controleert of de energielabel controleurs en -adviseurs ook echt in het bezit zijn van het diploma.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Energielabelaars.nl kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de aangeboden informatie en beslissingen die daaruit voortvloeien. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van zulke beslissingen, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door Energielabelaars.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Copyright notice

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Energielabelaars.nl.